Category: Dosti

दोस्ती उन से करो Dosti Friendship | JioDilSe

दोस्ती उन से करो Dosti Friendship | JioDilSeदोस्ती उन से करो Dosti Friendship | JioDilSe

दोस्ती उन से करो जो निभाना जानते हो, नफ़रत उन से करो जो भूलना जानते हो, ग़ुस्सा उन से करो जो  मनाना जानता हो, प्यार उनसे करो जो दिल लुटाना